Излагања са семинара Јертеха

 • 20.10.2022. „It-Sr-NER: CLARIN пројекат“ – Оља Перишић, Универзитет у Торину и ЈеРТех тим [pdf]
 • 07.07.2022. „Актуелности са конференције LREC2022“ – Ранка Станковић – Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 16.06.2022. „Научни потенцијал ученичког корпуса ICLE v3 на примеру његове србофоне компоненте“ – Јелена Марковић – Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет [pdf]
 • 9.05.2022. „BulFrame: A new resource built on FrameNet and WordNet“ – Svetla Koeva – Department of Computational Linguistics, Institute for Bulgarian Language – Bulgarian Academy of Sciences [pdf]
 • 25.11.2021. „The semantic structure of a good hearty meal“ – Stella Markantonatou – Institute for Language and Speech Processing /R.C. „Athena“ [Abstract][pptx]
 • 28.10.2021. „Мултимедијалне базе података у управљању нематеријалним културним наслеђем“ – Ивана Томашевић, Универзитет у Београду, Математички факултет [pdf]
 • 10.06.2021. „У потрази за продатим рукописима“ – Људмила Петковић, Универзитет у Женеви, Швајцарска [pdf]
 • 20.05.2021. „Језички корпуси у дидактици српског језика као страног“ – Др Оља Перишић, Департман за стране језике и културе у Торину, Италија [pdf]
 • 18.02.2021. „Трендови/Актуелне теме на Joint Workshop on Multiword Expressions and Electronic Lexicons (MWE-LEX 2020) конференције COLING 2020“ – Др Јелена Митровић, Факултет рачунарских наука и математике, Универзитет у Пасау, Немачка [pdf]
 • 04.02.2021. „PARSEME corpora: Annotating verbal multiword
  expressions in a multilingual framework“ – Др Агата Савари, Универзитет у Туру [pdf]
 • 04.12.2020. „Руковање отвореним повезаним подацима“ – Лазар Давидовић, Универзитет у Београду, Интелигентни системи, докторанд [pdf]
 • 06.11.2020. „Од Word2Vec ка Dict2Vec – учење векторских репрезентација речи коришћењем речника“ – Марко Путниковић, Универзитет у Београду, Интелигентни системи, докторанд [pdf]
 • 24.12.2019. „Храна као текст“ – Душко Витас, Универзитет у Београду, Математички факултет [pdf]
 • 26.11.2019. „Distant Reading WG2 “Methods and tools” – активности“ – Ранка Станковић, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет [pdf]
 • 26.11.2019. „NER и много више“ – Бранислава Шандрих, Универзитет у Београду, Филолошки факултет [pdf]
 • 26.11.2019. „Distant Reading for European Literary History : Training School“ – Милица Антић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет [pdf]
 • 26.11.2019. „Учешће у COST акцији D-reading – стање радова – новембар 2019“ – Цветана Крстев, Универзитет у Београду, Филолошки факултет [pdf]
 • 25.10.2019. „Вести са састанка MetaForum 2019 – Introducing the European Language Grid“ – Цветана Крстев, Универзитет у Београду, Филолошки факултет [pdf]
 • 25.10.2019. „Приказ конференције eLex2019 – Electronic Lexicography: Smart Lexicography“ – Ранка Станковић, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет [pdf]
 • 25.10.2019. „Летња школа дубоког учења RANLP’19“ – Бранислава Шандрих, Универзитет у Београду, Филолошки факултет [pdf]
 • 30.05.2019. „Учешће у COST акцији D-reading – стање радова мај 2019.“ – Цветана Крстев, Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Ранка Станковић, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет [pdf]
 • 09.05.2019. „Медијски архив Ебарт као извор за писане и говорне корпусе“ – Саша Петалникар, Медијски архив Ебарт [pdf]
 • 09.05.2019. „Могућности употребе ТXМ софтвера за анализу и визуелно представљање дигиталних текстуалних корпуса“ – Јелена Јаћимовић, Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет [pdf]
 • 28.03.2019. „Језичко благо које смо сачували (грађа за Речник САНУ)“ – Рада Стијовић, Институт за српски језик САНУ [ИСЈ вест]
 • 28.03.2019. „Новости са трећег годишњег састанка enetCollect COST акције“ – Бранислава Шандрих, Универзитет у Београду, Филолошки факултет [pdf]
 • 20.12.2018. „Радионица метода и алата удаљеног читања у Галавеју 2018“ – Михаило Шкорић, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет [pdf]
 • 20.12.2018. „Lexical Data Masterclass 2018“ – Биљана Лазић, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет [pdf]
 • 10.12.2018. „Квантитативна анализа слогова у словенским језицима (руски, словачки, српски)“ – Јан Мачутек, Катедра за примењену математику и информатику, Факултет за математику, физику и информатику, Универзитет Комениус из Братиславе [pdf]
 • 22.11.2018. Предавање „Радна акција дигитална библиотека 100 српских романа“ професорке Филолошког факултета Цветане Крстев: представљање COST акције D-reading – представљање European Literary Text Collection (ELTeC) корпуса – почетак волонтерске радне акције читања и кориговања романа за корпус. [pdf] [стилови ELTeC12.zip]
 • 24.10.2018. „Приказ две летње школе: Школа машинског учења са применом у обради природних језика (LxMLS 2018) и Школа језика, логике и информација (ESSLLI 2018)“ – Бранислава Шандрих, Филолошки факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 24.10.2018. „Шта нам ново доносе SlaviCorp 2018 и COST Distant Reading WG2?“ –
  Ранка Станковић, Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 21.06.2018. „Извештај са LREC-а“ – Ранка Станковић, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет [pdf]
 • 21.06.2018. „Трансформација електронских речника – од DELA датотека до лексичке базе података “ – Биљана Лазић, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет [pdf]
 • 24.05.2018. „COST акција – D-reading; радионица о дигитализацији“ – Јелена Андоновски, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ [pptx]
 • 25.01.2018. „Две шваље, текстове крпимо, поправљамо и преправљамо“ – Цветана Крстев и Ранка Станковић, Универзитет у Београду [pdf]
 • 25.12.2017. „Активности националног центра за дигитализацију“ – Ненад Митић, Универзитет у Београду, Математички факултет [ppt]
 • 30.11.2017. „Аутоматизација паралелизације двојезичних текстова на примеру српског и енглеског“ – Даница Сеничић, Католички универзитет, Лувен [pdf]
 • 25.05.2017. „Придевски атрибути уз именице „човек“, „жена“, „мушкарац“ и „муж““ – Марија Пантић, Универзитет у Београду – Филолошки факултет [pdf]
 • 20.04.2017. „РОмека@РГФ – Дигиталне библиотеке у рударству и геологији“ – Александра Томашевић, Биљана Лазић, Далибор Воркапић, Никола Вуловић, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет [ppsx]
 • 30.03.2017. „Изградња Националног репозиторијума отворених образовних ресурса за пољопривреду (НаРА)“ – Полексић Весна и Тописировић Горан, Универзитет у Београду Пољопривредни факултет [prezi]
 • 22.12.2016. „Аутоматско прикупљање и обрада грађе за једно морфолошко истраживање“ – Данило Алексић, Филолошки факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 22.12.2016. „Евалуација семантичких ознака у ручно анотираним корпусима“ – Миљана Младеновић, Математички факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 24.11.2016. „Моделовање и претраживање над неструктуираним подацима и документима у е-управи Републике Србије“ – Војкан Николић, Град Београд, Министарство унитрашњих послова Републике Србије [pdf]
 • 27.10.2016. „Примена конкорданци у настави страних језика: могућности и перспективе“ – Зоран Ристовић, Филолошки факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 16.06.2016. „Граматика стабала и аутоматска синтаксичка анализа српског језика“ – Бојана Ђорђевић, Филолошки факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 19.05.2016. „Терминологија у библиотекарству и информатици“ – Александра Тртовац, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ [pdf]
 • 21.04.2016. „Примена вишејезичних корпуса у настави страних језика: Могућности и перспективе“ – Зоран Ристановић, Oсновна школа „Мито Игумановић“ у Косјерићу, Филолошком факултету Универзитета у Београду [pdf] Видео материјал: Corpus powered learning – Aligned Corpora in Language Teaching
 • 24.03.2016. „Екстракција термина у српском језику“ – Ранка Станковић, Рударско геолошки факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 24.12.2015. „Аутоматска обрада временских израза српског језика“ – Јелена Јаћимовић, Филолошки факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 19.11.2015. „Дигитална хуманистика у Србији“ – Биљана Дојчиновић, Филолошки факултет Универзитета у Београду [pdf], Цветана Крстев, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Теодора Вуковић, Балканолошки институт САНУ [pdf] и проф. Војин Недељковић, Филозофски факултет.
 • 22.10.2015. „Лингвистички повезани отворени подаци (Linguistic Linked Open Data) EUROLAN 2015“ – Јелена Митровић, Друштво за језичке ресурсе и технологије [pdf]
 • 18.06.2015. „Представљање полилексичких јединица у банкама дрвета зависности (PARSEME COST акција)“ – Пајић Весна, Вујичић Станковић Сташа, Друштво за језичке ресурсе и технологије [pdf]
 • 14.05.2015. „Информатички модели у анализи осећања засновани на језичким ресурсима“ – Миљана Младеновић, Математички факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 23.04.2015. „Речник САНУ: проблеми израде и модернизације рада“ – Стана Ристић и Ненад Ивановић, Институт за српски језик САНУ [pdf]
 • 12.03.2015. „Јул у Хераклиону“ – Анђелка Зечевић, Математички факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 29.01.2015. – Корпус савременог српског језика (СрпКор): стање и перспективе“ – Милош Утвић, Филолошки факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 16.12.2014. „Подршка редакцији текста прописа“ – Небојша Васиљевић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација [pdf]

 

replique montre suisse replique montres de luxe
Fussball hallenschuhe detské kopačky voetbalschoenen sale fotbollsskor webshop Scarpe calcio scontate chaussure de football pas cher billige fotballsko på nett på Fotbalove Dresy futbalove dresy na predaj billige fotballdrakter maglie calcio online maillot de foot personnalisé billige fodboldtrøjer replica uhren kaufen fussball trikots kaufen koszulki nba sklep køb billige nba trøjer