Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

Metadata browse [eng]

Prelistavanje metapodataka [srp]

Journals Časopisi
INFOtheca ⇒
Journal for Digital Humanities
http://infoteka.bg.ac.rs/
INFOteka ⇒
Časopis za digitalnu humanistiku
http://infoteka.bg.ac.rs/
Architecture and Urbanism ⇒
Journal of architecture, urbanism and spatial planning
http://scindeks.ceon.rs/
Arhitektura i urbanizam ⇒
Časopis za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje
http://scindeks.ceon.rs/
Projects Projekti
BAEKTEL Project ⇒
Blending Academic and Entrepreneurial Knowledge in Technology Enhanced Learning
http://www.baektel.eu/
BAEKTEL Projekat ⇒
Spajanje akademskog i preduzetničkog znanja kroz tehnološki potpomognuto učenje
http://www.baektel.eu/
CESAR ⇒
Central and South-East European Resources
http://www.meta-net.eu/
CESAR ⇒
Central and South-East European Resources
http://www.meta-net.eu/
SrpNemKor ⇒
Sr-De Novels, Jelena Andonovski Phd
http://jerteh.rs/
SrpNemKor ⇒
Sr-De Romani, Jelena Andonovski Phd
http://jerteh.rs/