CA16204 – Удаљено читање

CA16204 – Distant Reading for European Literary History је COST акција у оквиру које је настао корпус SrpELTeC.

Кроз Радну акцију дигитална библиотека 100 српских романа под руководством проф. др Цветане Крстев, волонетери су радили на читању, корекцији и припреми текстова за корпус према унапред припремљеном упутству. Текстови романа су потом означени етикетама TEI према упутству.

Др Александра Тртовац о пројекту Читање на даљину – дигитализација српских романа написаних између 1860. и 1920. године у радио-емисији Дигиталне иконе, 13.12.2022. године.

Comments are closed.