Отворени образовни ресурси

  1. 1. Лексичко препознавање у обради природних језика / Цветана Крстев
  2. 2. XML – Проширив језик обележавања / Цветана Крстев
  3. 3. TEI — Text Encoding Initiative – Иницијатива за обележавање текста / Цветана Крстев
  4. 4. Увод у веб и интернет технологије / Анђелка Зечевић
  5. 5. Програмирање за веб / Анђелка Зечевић
  6. 6. Лексичка анализа / Мирко Спасић
  7. 7. Превођење програмских језика / Мирко Спасић

Comments are closed.