Докторске и магистарске дисертације

 

 • Mihailo Škorić, Kompozitne pseudogramatike zasnovane na paralelnim jezičkim modelima srpskog jezika – doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Studije pri Univerzitetu, 2023.
 • Milena Milinković, Razvoj bibliotečkih i jezičkih resursa za organizovanje i pronalaženje informacija o prostornom planiranju – doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, 2022. [NaRDuS]
 • Biljana Rujević, Rečnici u digitalnom dobu – informatička podrška za srpski jezik – doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, 2022. [NaRDuS]
 • Tanja Ivanović, Razvoj terminologije iz oblasti elektroenergetike korišćenjem metoda obrade prirodnih jezika  ̵  doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, 2022. [NaRDuS]
 • Olivera Kitanović, Ontološki model upravljanja rizikom u rudarstvu  ̵  doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, 2021. [NaRDuS]
 • Branislava Šandrih, Impact of text classification on natural language processing applications  ̵  doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet, 2020. [NaRDuS]
 • Jelena Andonovski, Mreža otvorenih podataka i jezički resursi u procesu izgradnje srpsko-nemačkog literarnog korpusa – doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, 2020. [NaRDuS]
 • Aleksandra Tomašević, Razvoj modela za upravljanje rudarskom projektnom dokumentacijom – doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, 2018. [NaRDuS]
 • Jelena Mitrović, Elektronski jezički resursi i alati za obradu srpskog jezika i njihovo unapređivanje putem grupne raspodele rada – doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, 2018. [NaRDuS]
 • Bojana Đorđević, Izrada osnova formalne gramatike srpskog jezika upotrebom metagramatike– doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, 2017. [NaRDuS]
 • Ljiljana Kolonja,  Sistem poslovne inteligencije za upravljanje zaštitom na radu u rudarskoj industriji – doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, 2016. [NaRDuS]
 • Jelena Jaćimović, Automatsko prepoznavanje i normalizacija vremenskih izraza u nestrukturiranim novinskim i medicinskim tekstovima na srpskom jeziku – doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, 2016. [NaRDuS]
 • Aleksandra Trtovac, Deskriptori metapodataka i deskriptori sadržaja u pronalaženju informacija u digitalnim bibliotekama – doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, 2016. [NaRDuS]
 • Staša Vujičić-Stanković, Ekstrakcija informacija vođena ontologijama (model za srpski jezik) – doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet, 2016. [NaRDuS]
 • Miljana Mladenović, Informatički modeli u analizi osećanja zasnovani na jezičkim resursima – doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet, 2016. [NaRDuS]
 • Zoran Ristović,  Kumulativni efekti eksploatacije višejezičnih korpusa u nastavi stranih jezika – doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, 2016. [NaRDuS]
 • Nebojša Vasiljević, Automatska obrada pravnih tekstova na srpskom jeziku – doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, 2015. [NaRDuS]
 • Miloš Utvić,  Izgradnja referentnog korpusa savremenog srpskog jezika – doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, 2014. [NaRDuS]
 • Ranka Stanković, Modeli ekspanzije upita nad tekstuelnim resursima – doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet, 2009.
 • Cvetana Krstev, Jedan prilaz informatičkom modeliranju teksta i algoritmi njegove transformacije – doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet, 1997. [NaRDuS]
 • Duško Vitas, Matematički model morfologije srpskohrvatskog jezika (imenska fleksija) – doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet, 1993.

Comments are closed.