Лексички ресурси

Речници

Српски ворнет на BulNet-у Одабир Српског ворднета. [pdf]

Онлајн преглед

Српски електронски речник (Multext-East) Српски електронски речник (NooJ) Српски електронски речник (Unitex) Пуни српски електронски речник (контактирати cvetana at matf)

Морфосинтаксички тагирани текстови

Орвелова 1984. (Multext-East) Жил Верн – Пут око света за 80 дана Вукове народне пословице

Граматике плитког парсирања

Именовани ентитети Корпус за евалуацију именованих ентитета

 

Comments are closed.