Излагања са семинара ЈеРТеха

2024.

 • 22.02.2024. „Whisper, модел за аутоматску транскрипцију и превод“ – Андрија Сагић – Библиотека „Милутин Бојић“ [pdf]

2023.

 • 28.12.2023. „SerbItaCor3: Италијанско-српски књижевни паралелни корпус“ – проф. др Саша МодерцФилолошки факултет Универзитета у Београду,  проф. др Ранка СтанковићРударско-геолошки факултет, Универзитета у Београду [pdf]
 • 19.10.2023. „Српски веб-корпус PDRS: концепција, изградња, карактеристике и перспективе“ – др Филип Васершајт – Институт за славистику и хунгарологију Универзитета Хумболт у Берлину [pdf]
 • 20.06.2023. „Композитне псеудограматике засноване на паралелним језичким моделима српског језика“ – Михаило Шкорић – Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 25.05.2023. „Улога моралних и емоционалних компоненти језика у класификацији конверзационих текстова“ – Милена Шошић – Математички факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 27.04.2023. „Анотација ITALSERB корпуса“ – Никола Јанковић – Филолошки факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 27.04.2023. „ITALSERB говорни корпус србофоних студената италијанског као страног језика“ – Невена Цековић – Филолошки факултет Универзитета у Београду [pdf]

2022.

 • 29.12.2022. „Приказ структуре и функција новог СрпКор-а (верзија 4.0)“ – Ранка Станковић – Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 29.12.2022. „О српским корпусима и корпусима српског језика, а посебно оним који су на вебу“ – Душко Витас – Друштво за језичке ресурсе и технологије [pdf]
 • 20.10.2022. „It-Sr-NER: CLARIN пројекат“ – Оља Перишић, Универзитет у Торину и ЈеРТех тим [pdf]
 • 07.07.2022. „Актуелности са конференције LREC2022“ – Ранка Станковић – Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 16.06.2022. „Научни потенцијал ученичког корпуса ICLE v3 на примеру његове србофоне компоненте“ – Јелена Марковић – Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет [pdf]
 • 9.05.2022. „BulFrame: A new resource built on FrameNet and WordNet“ – Svetla Koeva – Department of Computational Linguistics, Institute for Bulgarian Language – Bulgarian Academy of Sciences [pdf]

2021.

 • 25.11.2021. „The semantic structure of a good hearty meal“ – Stella Markantonatou – Institute for Language and Speech Processing /R.C. „Athena“ [Abstract][pptx]
 • 28.10.2021. „Мултимедијалне базе података у управљању нематеријалним културним наслеђем“ – Ивана Томашевић, Универзитет у Београду, Математички факултет [pdf]
 • 10.06.2021. „У потрази за продатим рукописима“ – Људмила Петковић, Универзитет у Женеви, Швајцарска [pdf]
 • 20.05.2021. „Језички корпуси у дидактици српског језика као страног“ – Др Оља Перишић, Департман за стране језике и културе у Торину, Италија [pdf]
 • 18.02.2021. „Трендови/Актуелне теме на Joint Workshop on Multiword Expressions and Electronic Lexicons (MWE-LEX 2020) конференције COLING 2020“ – Др Јелена Митровић, Факултет рачунарских наука и математике, Универзитет у Пасау, Немачка [pdf]
 • 04.02.2021. „PARSEME corpora: Annotating verbal multiword expressions in a multilingual framework“ – Др Агата Савари, Универзитет у Туру [pdf]

2020.

 • 04.12.2020. „Руковање отвореним повезаним подацима“ – Лазар Давидовић, Универзитет у Београду, Интелигентни системи, докторанд [pdf]
 • 06.11.2020. „Од Word2Vec ка Dict2Vec – учење векторских репрезентација речи коришћењем речника“ – Марко Путниковић, Универзитет у Београду, Интелигентни системи, докторанд [pdf]
 • 2019.

 • 24.12.2019. „Храна као текст“ – Душко Витас, Универзитет у Београду, Математички факултет [pdf]
 • 26.11.2019. „Distant Reading WG2 “Methods and tools” – активности“ – Ранка Станковић, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет [pdf]
 • 26.11.2019. „NER и много више“ – Бранислава Шандрих, Универзитет у Београду, Филолошки факултет [pdf]
 • 26.11.2019. „Distant Reading for European Literary History : Training School“ – Милица Антић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет [pdf]
 • 26.11.2019. „Учешће у COST акцији D-reading – стање радова – новембар 2019“ – Цветана Крстев, Универзитет у Београду, Филолошки факултет [pdf]
  • 25.10.2019. „Вести са састанка MetaForum 2019 – Introducing the European Language Grid“ – Цветана Крстев, Универзитет у Београду, Филолошки факултет [pdf]
  • 25.10.2019. „Приказ конференције eLex2019 – Electronic Lexicography: Smart Lexicography“ – Ранка Станковић, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет [pdf]
  • 25.10.2019. „Летња школа дубоког учења RANLP’19“ – Бранислава Шандрих, Универзитет у Београду, Филолошки факултет [pdf]
  • 30.05.2019. „Учешће у COST акцији D-reading – стање радова мај 2019.“ – Цветана Крстев, Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Ранка Станковић, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет [pdf]
  • 09.05.2019. „Медијски архив Ебарт као извор за писане и говорне корпусе“ – Саша Петалникар, Медијски архив Ебарт [pdf]
  • 09.05.2019. „Могућности употребе ТXМ софтвера за анализу и визуелно представљање дигиталних текстуалних корпуса“ – Јелена Јаћимовић, Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет [pdf]
  • 28.03.2019. „Језичко благо које смо сачували (грађа за Речник САНУ)“ – Рада Стијовић, Институт за српски језик САНУ [ИСЈ вест]
  • 28.03.2019. „Новости са трећег годишњег састанка enetCollect COST акције“ – Бранислава Шандрих, Универзитет у Београду, Филолошки факултет [pdf]

  2018.

  • 20.12.2018. „Радионица метода и алата удаљеног читања у Галавеју 2018“ – Михаило Шкорић, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет [pdf]
  • 20.12.2018. „Lexical Data Masterclass 2018“ – Биљана Лазић, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет [pdf]
  • 10.12.2018. „Квантитативна анализа слогова у словенским језицима (руски, словачки, српски)“ – Јан Мачутек, Катедра за примењену математику и информатику, Факултет за математику, физику и информатику, Универзитет Комениус из Братиславе [pdf]
  • 22.11.2018. Предавање „Радна акција дигитална библиотека 100 српских романапрофесорке Филолошког факултета Цветане Крстев: представљање COST акције D-reading – представљање European Literary Text Collection (ELTeC) корпуса – почетак волонтерске радне акције читања и кориговања романа за корпус. [pdf] [стилови ELTeC12.zip]
  • 24.10.2018. „Приказ две летње школе: Школа машинског учења са применом у обради природних језика (LxMLS 2018) и Школа језика, логике и информација (ESSLLI 2018)“ – Бранислава Шандрих, Филолошки факултет Универзитета у Београду [pdf]
  • 24.10.2018. „Шта нам ново доносе SlaviCorp 2018 и COST Distant Reading WG2?“ –
   Ранка Станковић, Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду [pdf]
  • 21.06.2018. „Извештај са LREC-а“ – Ранка Станковић, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет [pdf]
  • 21.06.2018. „Трансформација електронских речника – од DELA датотека до лексичке базе података “ – Биљана Лазић, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет [pdf]
  • 24.05.2018. „COST акција – D-reading; радионица о дигитализацији“ – Јелена Андоновски, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ [pptx]
  • 25.01.2018. „Две шваље, текстове крпимо, поправљамо и преправљамо“ – Цветана Крстев и Ранка Станковић, Универзитет у Београду [pdf]

  2017.

 • 25.12.2017. „Активности националног центра за дигитализацију“ – Ненад Митић, Универзитет у Београду, Математички факултет [ppt]
 • 30.11.2017. „Аутоматизација паралелизације двојезичних текстова на примеру српског и енглеског“ – Даница Сеничић, Католички универзитет, Лувен [pdf]
 • 25.05.2017. „Придевски атрибути уз именице „човек“, „жена“, „мушкарац“ и „муж““ – Марија Пантић, Универзитет у Београду – Филолошки факултет [pdf]
 • 20.04.2017. „РОмека@РГФ – Дигиталне библиотеке у рударству и геологији“ – Александра Томашевић, Биљана Лазић, Далибор Воркапић, Никола Вуловић, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет [pptx]
 • 30.03.2017. „Изградња Националног репозиторијума отворених образовних ресурса за пољопривреду (НаРА)“ – Полексић Весна и Тописировић Горан, Универзитет у Београду Пољопривредни факултет [prezi]
 • 2016.

 • 22.12.2016. „Аутоматско прикупљање и обрада грађе за једно морфолошко истраживање“ – Данило Алексић, Филолошки факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 22.12.2016. „Евалуација семантичких ознака у ручно анотираним корпусима“ – Миљана Младеновић, Математички факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 24.11.2016. „Моделовање и претраживање над неструктуираним подацима и документима у е-управи Републике Србије“ – Војкан Николић, Град Београд, Министарство унитрашњих послова Републике Србије [pdf]
 • 27.10.2016. „Примена конкорданци у настави страних језика: могућности и перспективе“ – Зоран Ристовић, Филолошки факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 16.06.2016. „Граматика стабала и аутоматска синтаксичка анализа српског језика“ – Бојана Ђорђевић, Филолошки факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 19.05.2016. „Терминологија у библиотекарству и информатици“ – Александра Тртовац, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ [pdf]
 • 21.04.2016. „Примена вишејезичних корпуса у настави страних језика: Могућности и перспективе“ – Зоран Ристановић, Oсновна школа „Мито Игумановић“ у Косјерићу, Филолошком факултету Универзитета у Београду [pdf] Видео материјал: Corpus powered learning – Aligned Corpora in Language Teaching
 • 24.03.2016. „Екстракција термина у српском језику“ – Ранка Станковић, Рударско геолошки факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 2015.

 • 24.12.2015. „Аутоматска обрада временских израза српског језика“ – Јелена Јаћимовић, Филолошки факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 19.11.2015. „Дигитална хуманистика у Србији“ – Биљана Дојчиновић, Филолошки факултет Универзитета у Београду [pdf], Цветана Крстев, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Теодора Вуковић, Балканолошки институт САНУ [pdf] и проф. Војин Недељковић, Филозофски факултет.
 • 22.10.2015. „Лингвистички повезани отворени подаци (Linguistic Linked Open Data) EUROLAN 2015“ – Јелена Митровић, Друштво за језичке ресурсе и технологије [pdf]
 • 18.06.2015. „Представљање полилексичких јединица у банкама дрвета зависности (PARSEME COST акција)“ – Пајић Весна, Вујичић Станковић Сташа, Друштво за језичке ресурсе и технологије [pdf]
 • 14.05.2015. „Информатички модели у анализи осећања засновани на језичким ресурсима“ – Миљана Младеновић, Математички факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 23.04.2015. „Речник САНУ: проблеми израде и модернизације рада“ – Стана Ристић и Ненад Ивановић, Институт за српски језик САНУ [pdf]
 • 12.03.2015. „Јул у Хераклиону“ – Анђелка Зечевић, Математички факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 29.01.2015. – „Корпус савременог српског језика (СрпКор): стање и перспективе“ – Милош Утвић, Филолошки факултет Универзитета у Београду [pdf]
 • 2014.

 • 16.12.2014. „Подршка редакцији текста прописа“ – Небојша Васиљевић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација [pdf]
 • Comments are closed.