Циљеви и оснивачи

Циљеви ЈеРТех-а

Друштво се оснива ради остваривања циљева у области промоције, популаризације и унапређивања свих грана језичких технологија на научном, стручном и практичном нивоу.

Друштво се оснива ради остваривања следећих циљева :
1) Креирања и реализације програма и пројеката, самостално или уз подршку и сарадњу других субјеката;
2) Организовања научних и других скупова, семинара, конференција, трибина, округлих столова, радионица, саветовања и других јавних догађаја и облика едукације;
3) Објављивања књига, приручника, гласила и других издања у штампаном и електронском облику;
4) Давања мишљења и изношења савета из области остваривања циљева;
5) Сарадње са образовним и и истраживачким установама, удружењима, јавним органима, привредним друштвима и другим субјектима у земљи и иностранству;
6) Обављању других активности потребних за остваривање циљева Удружења, у складу са законом.

Оснивачи:

Душко Витас
Гордана Павловић Лажетић
Небојша Васиљевић
Иван Обрадовић
Ранка Станковић
Цветана Крстев
Сташа Вујичић Станковић
Весна Пајић
Јелена Граовац
Јелена Митровић
Мирко Спасић
Миљана Младеновић
Анђелка Зечевић
Милош Утвић
Александра Тртовац
Јелена Андоновски
Сања Антонић
Бојана Ђорђевић
Јелена Јаћимовић
Биљана Лазић

 
The Constituent assembly of JeRTeh

Comments are closed.