Представљање Друштва на Семинару за вештачку интелигенцију Математичког института САНУ


Проф. др Ранка Станковић је 29.03.2023. у 19 сати, путем платформе miteam, у оквиру Семинара за вештачку интелигенцију Математичког института САНУ представила активности Друштва за језичке ресурсе и технологије. Слајдове презентације можете погледати овде.

ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВА ЗА ЈЕЗИЧКЕ РЕСУРСЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ ЈЕРТЕХ

Резиме: Друштво за језичке ресурсе и технологије ЈеРТех окупља истраживаче
различитих профила: математичаре, информатичаре, лингвисте, лексикографе,
терминологе и друге који су заинтересовани за развој и примену језичких
технологија на научном, стручном и практичном нивоу. Међу ресурсима које
Друштво развија и одржава се издвајају: једнојезични и вишејезични
корпуси, електронски речници, терминолошке базе. Развијен је одређени број
апликација: за претраживање колекције паралелних текстова, за управљање
лексичком базом, за развој терминолошких ресурса, за екстракцију
терминологије, потом скуп веб сервиса за проширење упита за различите
намене, сервиси за анотацију текстова именованим ентитетима. Развијени су
различити анотирани скупови података: за обележавање врстом речи,
лематизацију, за обележавање именованих ентитета. Осим најзначајних
резултата чланова Друштва, у склопу предавања биће дат кратак приказ
тренутно актуелних истраживања везаних за векторске репрезентације речи,
публиковани ГПТ модел и пратеће сервисе за српски, као развој RDF ресурса
(NIF, lemon) и спрегу техника семантачког веба.

Comments are closed.